Vayl Ikh Bin Sheyn

 

Fun Jennifer Prado

 

September, 2002

 

 

 

     Mayn lebn iz gring tzulib di New Yorker froyen.  Zey zaynen tzugevoynt tzu loyfn in di kromen un tzu koyfn sheyne zakhn.  Zey veysn vu tzu geyn far dem bestn ponim un di beste masazhn.  Zey veysn vi tzu bashteyn un krign di fraye matone fun der farkoyfern, afile nit koyfndik dos gefoderte anykoyf.  New Yorker froyen viln mer.  Zey zaynen nit

umfarzorgt un bafridikt.  Zey hobn a fargesenem gefil fun hanove.  Zey viln lebn mer  vi eyn lebn un hobn hor vos vert keynmol nit groy.  Zey viln mir vayl ikh bin sheyn.  Ikh

bin der mit velkhn zey voltn keynmol nit khasene gehot.  Ikh volt nit gearbet k’dey zey

oystzuhaltn.  Ikh bin bloyz a kleyn shpiltzayg mit vemen zey shpiln zikh.  Ikh bin der  yunger man mit vemen zey trefn zikh b’sod vayl ikh derfil zey mit dos vos zey darfn.

Ikh gib zey dos vos zey viln, azoy lang vi zey helfn mir.

 

     Ikh bin eyn- un- tzvantzik yor alt un nokh altz a student.  Mayne eltern batzoln far

mayn dertziung un dire-gelt.  Un mayne froyen batzoln far mayne kleyder un amuzirungen.  Dertzu, bin ikh an eyn un eyntziker.  Dos is vi mayne eltern derklern

zeyer libe far mir.  Ikh hob kudlate hor vos git mir dem veykhn, vaybershn oyszen.

Di eyntzike mener velkhe hobn lange hor in New York zaynen studentn un di vos zaynen

alemol arbetz loz.  Es tzit tzu froyen vayl es iz azoy andersh fun dos bakante.  Lozt mir

aykh zogn vi ikh gefin zey.  Vaybershe penemer zaynen gringer tzu leyenen vi menershe

tzulib zeyere dzhestn.  Es nemt nor a por minut zey tzu derkenen.  Di kuntz iz zikh

makhn nit visndik, glaykhgiltik, azoy vi ikh vart far imetzn.  Oyb ikh bin geduldik, veln

zey kumen.

 

     Ikh derze Stefani eyder zi geyt arayn in dem café.  Zi iz ongeton ingantzn in vaysn

un firt a kleyn hintele.  Kleyne hintelekh hobn mir lib.  Zey dershmekn mir un firn

zeyere balebatim glaykh tzu mir.  Hunt tzu hunt, bagrisn mir zikh..

 

     “Er iz azey frayndlekh,” zog ikh.  Stefani shmeykhlt un redt tzu ir kleyn khayele.

     “Iz er nit a hartzenyu?  Er iz mayn Printz Vilyam.”  Dos vet zayn tzu gring.  A froy

velkhe iz farlibt in ir hunt un iz dertzu oykh sheyn.  Printz Vilyam zukht aza lib-ingl

vi ikh bin.  Ikh bin itzt do, nit in a palatz in England

     “Du zest oys sheyn,” zog ikh, kukndik shpilevdik oyf ir.  “Bistu gegangen aynkoyfn

in di kromen?”  Zi trogt a goldenem khasene-ringl vi oykh a diment.  Zi iz farheyret.

     “Yo, di kromen do gefeln mir.  Ikh hob gekoyft etlekhe zakhn.”

     “Vayz mir vos du host gekoyft.”  Ir man volt ir dos keynmol nit gefregt, er volt

bloyz batzolt dem kheshben.  Zi lakht.  Printz Vilyam viklt zikh arum mayne fis un

shmekt mayne zokn.

     “Ikh ken dir nit vayzn,” zogt zi.

     “Farvos nit?  Ikh vil zen.”

 

     “Vayl ikh hob gekoyft vaybershe untervesh.”  Zi lakht a bisele tzu shtark un kukt zikh arum dem tzimer.  Ikh veys vi tzu mestn a froy’s gelekhter un ikh veys az ikh

makh ir umbakvem.

     “Vayz  mir.  Ikh vil zen.  Du zest oys tzu hobn a gutn geshmak.”

     “Dos iz emes.  Ikh hob take a gutn geshmak.”  Itzt kukt zi oyf mir.  Ikh veys az ikh

vel ir darfn lozn mir fregn etlekhe frages k’dey zi zol zikh a bisele aynshtiln.  “Vos

tustu?”

     “Ikh bin a student.  Dos iz mayn letzte yor.”  Ikh zog dos shoyn di fargangene dray

yor.

     “Vos shtudirstu?” fregt zi.

     “Arkhitektur,” zog ikh.  Dos vet undz gebn vegn vos tzu redn shpeter ven mir nemen

a shpatzir.  Ikh ken ir onvayzn oyf historishe gebaydes un ir dertzeyln zeyere mayses.  Der emes is az ikh shtudir comertz, vayl nokh alemen, bin ikh a firnemer.

     “Oy, zeyer gut.  Mayn man….” Zi khapt zikh tzurik.  Zi hot gehaltn baym dertzeyln

mir mit vos ir man basheftikt zikh, ober zi hot bald gebitn ir meynung.  Zi vil nit trakhtn

vegn ir man punkt itzt ven zi trakht vegn mir.

     “Vestu mir itzt vayzn vos du host gekoyft?”  Ikh khop a kuk in ir zok un tzi shnel

tzurik mayn hant – shpilevdik.  Mayn ershter tzugang iz vi a yung hintele volt zikh

geshpilt.  Ikh hob gevust az dos vet zayn a guter tzugang mit Stefani, vayl zi hot dem

ponim fun a froy velkhe nemt arayn farblondzhte.

     “Her oyf,” zogt zi, mit a meydlshe shtime.  “O.K., ikh vel der derloybn eyn kukele.”

Ikh efn breyt di oygn azoy vi ikh bin naygerik.  Zi nemt aroys a  loyte, shvartze

nakhtkleyd fun dem zok un fokhet es far mayne eygn.  “Ta-da,” zogt zi, vi a klogerdiker poyk. 

     “Ikh volt zeyer gevolt zen vi du zest oys in dem,” zog ikh.

     “Take?”

     “Un dan volt ikh zeyer lib gehot dir oystzuton.”  Ikh hob itzt geshafn an iluzye.

Di froy gloybt az ikh bin itzt pritchmelyet fun ir kheyn un sheynkayt.  Zi trakht: “Ikh

makh dem yungn man meshuge.”  Ikh veys az ikh vel zikh darfn oyfshteln azoy az zi zol

kenen nemen a gutn kuk oyf di skhoyre.  New Yorker froyen hobn zeyer sensitive

instinktn ven es kumt tzum aynkoyfn.

     Alzo, ikh shtel zikh oyf, vayz ir vi hoykh un shlank ikh bin.  Ikh khop ir kukndik

oyf mayne akslen.  Ikh hob a spetzyeln veg vi zikh ontzuton.  Ikh trog zeyer a sheynem

Italyenishn keshmer zhaket vos vayzt az ikh bin modish.  Unter dem zhaket, trog ikh a

volenem sveter mit a hoykhn kolner, mit a lokh in fornt vos bavayst az ikh bin

hungerik.  Es iz nit gring tzu lozn bay zikh a sveter mit a lokh vayl azeyne froyen viln

es shtendik aveknemen fun mir.  Zey shikn es tzu di “Koreans” zey zoln es farikhtn, un

zey gibn mir a nayem fun zeyer zun’s shafe,  oder andere veln es aleyn farikhtn mit di

libe vos zey filn far mir.  Es treft zikh amol darf ikh makhn a nayem lokh mit a sher

k’dey ikh zol onholtn mayn oyszen.

     “Efsher vestu mir zogn vi du heyst?”  Di struktur fun mayn frage iz b’kavone’dik;

es klingt azoy vi zi iz in kontrol.  Zi iz di velkhe muz bashlisn.

     “Es iz Stefani,” zogt zi, un pintlt gikh.  A froy pintlt geshvind vayl ire

shvartzaplen vern vos greser.  Ir kerper dertzeylt ire gefiln.

     “Ikh bin Randi,” un kush ir hant.  Ikh trog dem nomen fun a kleyn ingl, ober ikh veys

vi tzu firn zikh vi a man.

     “Ikh vil dir nemen ergetz vu,’ zogt zi.

     “Nem mir,” zog ikh.  “Ikh balang tzu dir.”

 

     Mir shteln zikh op bay an opteyker.  Stefani tut on ire tunkele zunbriln un kvenklt

zikh iber di skhoyre.

     “Uh-uh,” zogt zj, kukndik.  “Ikh hob nit gekoyft azelkhe zakhn shoyn zeyer a

lange tzayt.”  Ikh vil helfn.  Ikh klayb oys dem brandtzeykhn “condoms” vos gefelt

mir.

     “Di zaynen gut,” zog ikh.  Ikh bin alemol forzikhtik.  Ikh veys dos vert fun mayn

produkt un bashitz es.  Plus, froyen meynen az ikh kum zey epes oyb zey shteln zikh

in sakones mit mir, un zeyer kas mutchrt mir oys.  Es iz gringer tzu zayn zikher. 

Dertzu, koyf ikh a pekele hinteshe nasheray.  “Far Printz Vilyam,” zog ikh, un gib ir

a kuk vi a kleyn hintele.

     “Du bist zis,” zogt zi, un ire oygn vern ongefilt mir dankbarkayt.

 

     Stefani bagleyt mir tzu a kleynem studyo dire vos zi dingt in shtot.  Der tepekh un

di mebl zaynen vays.

     “Dir gefelt aza reynem oyszen,” zog ikh, arumkukndik zikh.

     “Vays forshtelt mit zikh reynkayt un sholem,: zogt zi.  Ikh farshtey az Stefani

khazert iber dos vos der dekorator hot ir gezogt.  Shpeter, dertzeylt zi mir az zi veynt mit

ir mishpokhe in Koneticut.  Es iz gringer tzu ton dos vos ikh tu mit farheyrete froyen.

Zey zaynen zikh mekhaye mit mir, gibn mir zakhn, un dernokh zaynen zay pritchmelyet mit shuld.  Zey shraybn mir sheyne brivelekh,gibn mir tayere flesher vayn, un zogn mir

az zey veln eybik trakhtn fun mir.  Zey veynen ven zey farlozn mir.  Emese trern fun a

farbaygeyendike libe.  Farheyrete froyen farshvindn un naye froyen bavayzn zikh.  Amol

treft zikh az eyne farlirt dem zinen un farlozt ir man, ire kinder un kumt mir zukhn.  Dan

muz ikh farshvindn.  Ikh muz oys-shlisn mayn  “cell-phone” un farmakhn mayn blitz-post kheshbn.  Ikh loz ir mit a frage – vos hot gekent pasirn mit mir, punkt itzt ven zi hot

farlorn altz tzulib ir libe far mir.  Dos vert far mir a sokh arbet.  Ikh darf onklingen ale

froyen vemen ikh vil nokh zen un zey gebn mayne naye numern.

 

     Printz Vilyam hot hanoe vun zayn maykhl hinter dem farmakhtn tir fun vashtzimer.

Er prubirt arayntzushtekn zayn kleyn nezele untern tir un shmekt.  Er farshteyt az epes

tut ikh do.

     “Vel ikh efsher zen dos nakhtkleyd oyf dir?”

     “Vart.”  Zi geyt hinter der shpanisher ventl vos yede kleyne studyo dire in New York hot.  Ikh blayb shteyn un nem aroys mayn baytl fun mayn keshene un shtop es arayn

unter dem matratz fun bet.  Ven froyen zaynen tchekove vegn mir, hern zey oyf fregn

frages.  Zey zukhn.  Ikh vil nit az Stefani zol visn mayn tztveytn nomen oder vu ikh veyn.

Azey iz es meglekh far mir zikh optzushpanen shpeter, ven ikh nem a shpritz, b’eys

zi zukht tzu gefinen mayn baytl.

 

 

     Stefani kumt aroys fun hinter der shpanisher ventl.  Es zet take zeyer sheyn oys oyf ir.  Zi iz a froy velkhe shot zikh op.  Ikh ken zen az zi iz zikh m’korev.  Zi est gezunte

esnvarg, zi makht gimnastik un nutzt tayere aynraybenishn ofy ir kerper.

     “Hu-ha!” zog ikh, Du zest oys azey gut,  Kum aher.”  Ikh tzi ir tzu mir un kush ir

tzvishn di eygn, oyfn haldz un ponim.  Ikh loz aroys a kleynem krekhtz.  “Du shmekst

tam-gan-eydn.”  Stefani lakht un drikt tzu ir moyl oyf maynem.  Ikh loz aroys a

shoyder un kush ir far a lange tzayt.  Ikh investir a sakh tzayt in dem kosh, vayl es iz vos

di froyen viln.  Zey viln men zol zey kushn mer vi zey viln hobn seks.  Dos iz epes

vos zey krign sheyn mer nit in der heym.

     Ven mir zaynen fartik, viklt Stefani ire orems arum mir un veynt.  “Du host mir

gemakht tzu filn azey gut,” zogt zi.  Ikh hob ir gegebn dos “Express” pekl.  Zi filt zikh yung, seksuel un umaynemik.  Ikh hob ir gegebn dos fargenign fun seks fray fun zorg.

Zi filt kayn kas nit tzu mir un kayn fardros.  Es iz nit faran a gaystik katalog durkhtzu-

kukn k’dey tzu gedenken fargangene taynes un antoyshungen.  Ikh hob ir gegebn a

reyne libe, ober ikh hob nit investirt mayne emotzyes in dem.  Nokh seks, zaynen di

froyen  brekhedik un darfn men zol zey arumnemen.  Zey heybn on tzu trakhtn vegn

dos vos zey hobn itzt opgeton un men darf zey faredn di tzeyner.  Andere fun zey viln

az ikh zol zeygn fun zeyere brustn un in der zelber tzayt zingen zey mir shlof-lider.

Andere viln mir tzuzamen mit zey in vane araynemen un mir vashn mit a hantakhl.

Stefani vil ikh zol zikh shpiln mit ire hor b’eys zi zeygt mayn groysn finger.

     “Oy, tatele,” zogt zi.  “Ikh bin azoy gliklekh vos ikh hob dir getrofn.”  Stefani hot

zikh itzt antrekt mit dem vos zi hot mir gerufn “kindele” oder an ander tzertlikh nomen.. 

Zi hot bavizn az ikh hob ir shoyn fartchepet mit may ventke.  .  Ikh bin itzt gevorn ir

tzveyte libling.  Itzt, muz ikh vern an aktior.  Ikh fardek mayn ponim mit mayn hant.

     “Oy,” zog ikh, mit a troyerike shtime.  “Mayn frayndine vet mikh keylenen.  Ikh

bin alemol geven efntlekh mit ir biz itzt.”

     “Oy, kindele,” zogt zi, zitzndik glaykh, “Azeyne zakhn trefn zikh.”  Zi nemt zikh

sheyn on far mir.

     “Ikh hob nit gekent oyshaltn, vayl du host azey gut oysgezen,” zog ikh.  “Froyen

zaynen mayn mapole.  Zey makhn mir shvakh.”  Stefani nemt mikh arum un kusht

mayn haldz.

     “Du bist azey khenevdik.  Hostu lib dayn frayndine?”  Ikh shokl tzu mit mayn kop

un kuk ir on mit a farzorgtn ponim.  “Oyb azey, ken dos gornit shtern.  Nisht ikh, nisht

kayn andere.  Dertzeyl ir nit.”  Di froyen viln alemol az men zol zey dertzeyln dem

emes, ober zey viln men zol andere froyen dertzeyln ligns.  Mit dem vos ikh hob ir gezogt az ikh hob a frayndine, hob ikh oyfgeboyt a barier vos vet itzt darfn aroysvayzn

derekh-eretz.  Onshtot tzu zayn in kas mit mir, tzulib mayn tendentz tzu faratn, hot zi

aroysgevizn simpatye tzu faratn.  Zi vet ziftzn un trakhtn, “Oy, dos yokh vos dos meydl

trogt.  Zi hot lib a yungn man velkher iz nit antkegntzushteln.”  Es vet ir dermonen fun a

yungnman mit vemen zi iz geven farlibt a lange tzayt tzurik un er hot ir k’seyder faratn,

ober zi hot im alemol meykhl geven. 

     “Ikh denk az ikh bin tzugetzoygn tzu froyen vayl ikh benk nokh mayn mamen,” zog ikh.  “Zi veynt in Kalifornia un mir trefn zikh nit tzu oft.”

 

     “Oy, a rakhmones oyf dir, kindele,” zogt zi, un viklt ire orems arum mir.  Mayn mame

voynt gantz noent un ikh hob nit kayn frayndine.  Dem eyntzikn mentchn vemen ikh hob lib iz zikh aleyn.

     Es iz tzayt, nokh undzer shpritz, far mir avektzugeyn.  Ikh vart biz Stefani geyt arayn

In vashtzimer un farmakht di tir.  Der bafrayter Printz Vilyam leyft tzu tzu mir, shpringt aroyf oyfn bet un shmekt di laylekher.  Ikh kuk oyf im un er hafket.  Mir farshteyen

zikh eynem dem andern.  Ikh nem aroys mayn baytl fun untern matratz.

     “Bistu neytik in epes?” fregt Stefani, un tzaytvaylik kamt zi ire nase hor.  Ikh makh

an umbakveme mine mit di akslen, m’shteyns gezogt vi ikh volt zikh geshemt zikh meyde zayn.  Zi vayzt on oyf ir hantash vos ligt oyfn tish.  “Efn dos,” zogt zi.  Ikh ruk zikh avek.

     “Du darfst dos nit ton,” zog ikh.  “Ikh vel bloyz forn oyfn subvey.”  Ikh nem aroys

mayn baytl un vayz ir mayn “metro” kartl.  Ikh muz ir bavayzn az ikh ken zikh farzorgn

far zikh aleyn.

     “Nem gelt far a taksi,’ zogt zi.  Zi vayzt on nokhamol ir hantash.  “Nem es.  Ikh meyn

dos b’emes.”  Zi kukt zikh ayn vi ikh kum nenter tzu tzu ir hantash.  Es oz a ,modner

sort rituel vos di froyen hobn.  Zey hobn lib zikh ayntzukukn vi ikh nem aroys dos

gelt fun zeyere hantashn.  Ikh nem aroys a tzvantziker un vayz ir.  “Nem nokh,” zogt

zi.  Ikh ganve keynmol nit fun di froyen, vayl ikh darf dos nit.  Zey zaynen tzufridn mir

tzu gebn gelt.

 

     Stefani vil ikh zol ir bagleytn tzu a spetzyeln ovnt tzu shafn gelt vos vet forkumen

in shtot.  Zi hot gedungen a “tuxedo” far mir un ikh tref zikh mit ir in ir studyo zikh

optzushpritzn un baytn di kleyder.

     “Du zest oys vunderlikh,” zogt zi, un glaykht oys mayn shnips.  “Ober itzt vil ikh du

zolst zikh oyston.  Mir hobn tzayt.  Du kenst zikh nokhamol opshpritzn.”  Ikh tu oys dem

zhaket, heng es oyf oyf a shtul, un nem Stefani arum.  “Kneytch nit dayn onton.”  Zi

glet mayn hemd mit ire hent.  Ikh bin ir tzugob hayntikn ovnt un zi vil az ikh zol oyszen

gut.

 

     Der ovnt brengt mir arayn tzu a naye velt.  Es iz ful mit hoykhe gezelshaftlekhe

mentchn un zeyer vikhtike exekutive.  Di mentchn hobn a sakh gelt baytzushtayern, ober

ikh veys az ikh muz zikh gut oyfirn.  Dos iz nit an ovnt ven ikh zol zukhn vaye telefon

numern.  Stefani halt mir oyf ir orem dem gantzn ovnt un bagrist ire bakante.  Zi lozt aroys

a geshrey un nemt arum a froy mit blonde hor ongeton in a modishn kostyum.

     “Randi,” zogt zi, “Dos is mayn shvester, Greys.”  Greys zet mir oys bakant.  Ikh hob

gezen ir ponim in a gesheft- zhurnal vos ikh leyen fun tzayt tzu tzayt b’eys forndik oyfn

ban.  Zi is di “CEO” fun epes.  Zi iz eyne fun di troyen velkhe hobn durkhgebrokhn dem

glezernem sofit.  Mir shoklen di hent eynem dem andern un zi kukt mir on mit

tchikaves.

    
     “Vu hostu im gefunen?” fregt zi.  “Er is Andrew”s fraynt fun der shule,” zogt Stefani.

Andrew iz ir zun.  Es leygt zikh oyfn zinen dos tzu zogn, azoy vi mir zaynen dem zelbn

elter.  Greys bakukt mir.

     “Zeyer sheyn,” zogt zi.  Ikh hob sheyn gezen vi tzvey froyen velkhe kenen zikh ,

vayzn  aroys an interes in mir.  Froyen zaynen andersh fun mener in dem zin.  Mener batzien zikh tzu di froyen, vemen zey hobn nit lib, azey vi sotzialistishe farmegns.  A man volt

tzugegangen tzu a tzveytn man un im a klop geton oyrn rukn.

     “Zi zet oys sheyn,” volt er gezogt. 

     “Vifil gefelt zi dir?  Volstu gevolt zikh teyln mit mir?”  Dos git zey epes vos tzu

diskutirn shpeter, azey vi a kegnvaytikn interes in tenis oder golf.  Froyen zaynen

khitre un dreydldik vegn dem.  A sakh mol, bay farvaylungen, ven di froy geyt arayn in

vashtzimer, vet ir frayndine, velkhe hot gehot tzufil tzu trinken, mir gebn a knip in tokhes

mit a shmeykhl.

     “Ikh vil dir,” zogt zi.  “Ober ingantzn far zikh aleyn.”  Froyen vern soynes eyne

dem andern tzulib mir.  Zey kenen onton geferlikhe zakhn.  Zey veln oprufn a tzaytung

k’dey tzu meldn  a falshe mayse vegn zeyer fraynd.  Zey veln vern yentes un dertzeyln zeyere mener.  A froy vet dertzeyln ir fraynd, b’eys zey veynen, az ikh hob ir nokhge-

yogt on oyfher.  Zey rufn zikh aynem dem andern klafte un hern oyf tzu redn.  Azoy’ken ikh zikh optrogn.

     “Ikh hob keynmol nit gemeynt tzu tzushtern a frayndshaft,” zog ikh, mit a

troyerikn ponim.  Ikh hob keynmol nit gehot tzu ton mit shvester, un ikh veys nit vos

zey kenen opton.

     Ven Stefani geyt arayn in dem froyen vashtzimer, shpar ikh zikh on oyf Greys un

halt ir baym ore

     “Dos vos ikh hob mit Stefani is vunderbar,’’  zog ikh.  “Ober ikh fil a spetzyele atraktzye tzu mekhtike froyen.”  Greys shmeykhlt nit.  Zi leygt aroyf ire hent oyf ire

lendn un kukt oyf mir.  Zi efnt ir hantash un nemt aroys a gesheft-kartl.

 

     “Kum tzu mayn byuro morgn halb nokh fir,” zogt zi.  “Mir veln dan redn”

     Greys’ byuro farnemt etlekhe shtokn fun a gebayde oyf Fifth Avenue.  Di exekutive

tzimern gefinen zikh oyf dem eybershtn shtok un di fentzter kukn aroy oyf Central Park.

Greys treft mir baym tir un git mir di hant.  Di oyfnemern, velkhe hot mir arayngefirt, blaybt noent derbay un shtrekt oys di haldz mir beser tzu bakukn.

     “Breng kave far mayn plimenik,” zogt Greys, un di meydl trogt zikh op.  Zi kumt tzurik un shtelt avek lebn mir a kleyn tepele espresso kave.  “Farmakh di tir,” zogt

Greys.  Di meydl, k’mat bukndik zikh, shart zikh aroys fun tzimer hinter zikh.

     “Ikh bashtim di terminen,” zogt zi, tzaytvaylik kukndik oyf mir b’eys ikh trink di

kave.

     “Vos zenen zey?”

     “Du bist tzeylevdik.  Du zogst alemol az du bist mayn plimenik.  Du bashteyst dayne

bashtimungen.  Du tust dos vos ikh vil.  Du farshafst nit Stefani kayn ergernish.”  Zi

topt mit a finger oyf a konvert vos ligt oyf ir shraybtish.  “Gib a kuk tzi dos iz genug.” 

Ikh efn dem konvert un gib a kuk arayn oyf di gelt.  Es iz mer vi ikh batzol far dire-gelt.

     “Iz dos far a vokh oder a khoydesh?”

     “Far a vokh.  Ikh vel dir farshraybn oyf tzvey bagegenishn.  Du vest krign

batzolt yede vokh nokh dem tzveytn begegenish.”  Zi git mir a “Palm Pilot”.  “Nem

dos.  Ikh hob dir farshribn far a gantzn khoydesh.  Hostu a frage?”  Ikh shtel avek mayn

tepele un shokl tzu mit mayn kop.  “Nokh eyn zakh,” zogt zi.  “Farshpetik nit, vayl…”

     “Vayl vos?”

     “Vayl oyb du farshpetikst, iz altz oys.”  Zi bagleyt mir tzum tir, efnt di tir, un nemt

mir nokhamol baym hant.

 

     Stefani vil az ikh zol geyn aynkoyfn mit ir.  Ikh bin nutzik.  Ikh trog ire pekelekh, un

vart oyser dem tzimer vu zi post on kleyder.  Zi kumt aroys in eyne fun ire naye kostuymen un  fregt mir mayn meynung.  Ikh zog ir az zi zet oys gut.  Ikh tu dos vos

Ir man volt kaynmol nit geton.  Dernokh, geyen mir tzu ir studyo.  Zi tut zikh oys un

shteyt naket in der tir un dernokh tantzt arum naketerheyt.

     “Kum aher, mayn sheyner gelibter.”  Ikh tu oys mayne shikh un varf zikh aroyf oyfn

bet, azoy az Stefani shpringt unter.  Zi kvitchet punkt vi ikh volt ir gekitzlt.  Ikh vikl zikh

arum ir un kush ir haldz.

     “Lomir ton epes vos mir hobn keynmol nit geton,” zog ikh.

     “Azoy vi?” zogt zi mit umruikayt.

     “Meg ikh brengen a fraynd a tzveytn mol?”

     “Du meynst nokh a yungnman?”

     Ikh shokl tzu mitn kop un shpir mit a finger oyf ir brustkastn.

     “Dos volt undz gegebn hanoe.  Du fardinst dos gantze bahandlung.”

     “Ikh hob keynmol nit gehot tzvey mit eyn mol.  Ikh volt nit gevust vos tzu ton.”

     “Ikh ken dir vayzn,” zog ikh. “Ikh volt es gemakht gantz gut far dir.”

     “Vi azoy kenstu zayn azoy yung un visn azoyfil?”

     “Ikh hob lib froyen,” zog ikh.  “Zey makhn mir tzu filn vi tzu prubirn naye zakhn.”

     “Du bist genug far mir, Randi.  Ikh darf nit kayn andere.”  Zi leygt tzu ir moyl oyf

maynem.  Ikh hob keynmol nit gemeynt tzu brengen nokh a man.  Ikh hob bloyz

gevolt zi zol tzugebn vifil zi darf mir.  Mayn “marketing” profesor hot undz gezogt:  “Shaft a neytikayt tzu trefn dem zarpas.”  Ikh bin der farzorger.

 

     Mayn nayer “Palm Pilot” hot a sakh informatzye, un ikh hob hanoe fun lernen vi dos

tzu nutzn.  Greys  hot programirt an onheyb tzayt, a plotz, un di tzayt far undzere bagegenishn.  Ikh darf ir trefn in tzvey bazundere hoteln in mitn shtot, eynmol oyf a

dinstik un dem andern mol oyf a donershtik.  Es zaynen oykh faran nokh instruktzyes.

Ikh tor zikh nit meldn baym oyfnem tish.  Ikh darf tzugeyn direkt tzum lift un onklapn in tir.

     “Sholem aleykhem, printzesn,” zog ikh.

     “Oy, zay azoy gut,” zogt zi.  “Tu zikh oys un leyg zikh avek.”  Ikh lig oyfn bei  un zi bakukt mir.  “Bistu gezunt?”

     “Gezunt un alemol forzikhtik.”  Azoy shtel ikh zikh alemol for.

     “Gut.  Lomir onheybn.”  Zi tut zikh oys un krikht aruf oyf mir.  Ikh kush ir.

     “Nisht kushn” zogt zi, un shtupt avek mayn ponim mit ir hant.

     Altz geyt vi geshmirt far di ershte etlekhe khadoshim.  Ikh farshpetik nit mayne

bashtelungen mit Greys, un dertzu hob ikh tzayt far Stefani, un gefin oykh genug

tzayt far andere froyen.  Es geyt mir gantz gut.  Ikh investir a teyl fun mayn

aynkunft in naye kleyder un di iberike in a bashtetiktn “mutual fund”.  Ikh plan tzu

nemen a sheyne vakatzye – aleyn.  Ikh trakht vegn a gresere dire.  Stefani ruft mir un bet ikh zol zikh trefn mit ir in ir studyo.  Der otem iz ir kurtz  Volt ikh zikh gedarft onshtoysn

vos vet pasirn.

     Printz Vilyam leyft arum mir in a karahod ven ikh kum arayn.  Ikh beyg zikh ayn un

bagris mayn bester fraynd.

     “Yo, ingele, ikh bin do.”  Er krikht aroyf oyf mayn fus un heybt mir on tzu libn.

     “Oy, vi sheyn,” zogt Stefani.  “Printz Vilyam iz bagaystert fun dir in dem zelbn veg

vi ikh.”  Ikh ze di tchemodonen vos shtayen lebn der vant un ikh tzi arayn a tifn otem.

     “Vos tut zikh do, Stefani?”

     “Oy, Randi, ikh bin sheyn farmatert fun firn tzvey bazundere lebns.  Ikh hob dertzeylt

mayn man altzding.  Ikh hob im gezogt az ikh vil veynen mit dir.”  Ikh nem a trit hinter-

shtelik.

     “Ikh ken nit veynen mit dir.  Ikh hob mayn frayndine,” zog ikh.

     “Du vest ir kenen zen.  Es art mir nit.  Ikh vil bloyz farbrengen mer tzayt mit dir.”  Zi leygt zikh avek oyfn bet un ruft mir tzu.

     “Stefani,” zog ikh shtreng.  “Neyn, dos iz umeglekh.”  Zi zetzt zikh oyf un in eyn minut vert zi ingantzn transformirt.  Oyb ir hot keynmol nit gezen vi a froy vert a khaye, iz es moyredik un umbakvem tzu bahaltn.

     “Vos meynstu, neyn?”

     “Punkt vi ikh hob gezogt.  Neyn.  Ikh vel nit veynen mit dir.’ Ikh  dervart nit az zi

zol onheybn varfn zakhn un hob nit genug tzayt zikh tzu bashitzn.

     “Du kenst mir nit zogn neyn.  Ikh vel dos nit onemen fun dir.”

     “Stefani, baruik zikh,”  zog ikh.

     Zi varft arop di bilder fun vant un tzebrekht zey iber di kni.  Zi nemt shtiklekh fun di ramen un varft zey oyf mir azoy vi zey voltn geven shpizn.

     “Neyn iz nit meglekh.  Ikh vel dos nit hern.”

     “Stefani, du gist mir nit kayn oysklayb.  Ikh ken nit onemen aza sort oyfirung.  Ikh gey itzt.”  Zi varft zikh bay mayne fis, halt mir bay di knekhlen un khlipet.  Printz

Vilyam leyft tzu, lekt ir dem ponim, un zi shlept im arayn in ir shoys.

     “Farloz mir nit.  Ikh hob nit vu tzu geyn.”

     “Es fardrist mir, Stefani.  Mir hobn dos keynmol nit diskutirt.  Ikh ken nisht.”  Ikh

heyb oyf mayn rekl un gey aroys durkh der tir.  Epes git a traske in vant.

     “Du vest kharote hobn!” shrayt Stefani.

 

     Ikh gefin an onzog fun Greys oyf mayn “Cell Phone.”

     “Ikh hob anulirt dayne bashtelungen far dem kumendikn vokh.  Ikh muz forn oyf

gesheft.”

     “Gut,” trakht ikh, b’eys zitzndik in dem shvitz in  mayn nayem sportzal.  Ikh hob

fardint a bisl ru.

 

     Oyfn telefon redt Stefani gantz bazakht.  Ikh fardakht ir nit.  Ikh hob nokh nit

oysgeshlosn dem telefon vayl ikh foyl zikh un fil zikher bay zikh.

 

 

     “Kum tzu mir, Randi, bloyz nokh eyn mol.  Ikh hob a matone far dir.  Ikh vil bloyz

gezegenen zikh mit dir oyf a gutn oyfn.  Es fardrist mir vos ikh bin geven azoy in kas.  Ikh fil itzt beser.”  Gey ikh ir bazukhn k’dey tzu krign mayn gezegenungs matone.

     Greys shteyt hinter der tir un ikh derze ir nit biz zi git mir a zetz ibern kop mit ir “hair dryer.”  Ikh fal tzu di kni.  Men zogt az men derzet shtern ober ikh ze kokoshes.  Ikh ze vayse kukuruze vi es explodirt far mayne eygn.

     “Hot er gekhalesht?”  fregt Stefani.  Greys kukt arop oyf mir.

     “Neyn, zayne eygn pintlen,” zogt zi.

     “Iz gib im nokhamol a zetz.”  Ikh her oyf zen kokoshes un ze nor shvartz.

     Ven ikh dervek zikh, hobn zey mir oysgeton naket un tzugebundn di hent hinter mayn rukn.  Printz Vilyam’s kolner un shtrikl hengen fun mayn haldz.

     “Heyb zikh oyf,” zogt Greys.  “Mir veln zikh durkhforn.”

 

     Der shveytzar in dem firhoyz kumt tzuloyfn tzulib dem spektekal vos mir bashafn.

     “Froyen!” shrayt er.  “Vos tut ir?”

     “Mir nemen dem hunt far a shpatzir,” zogt Greys.  Stefani shturkhet mir in rukn ikh zol arayn in Greys” Jaguar oytomobil un Greys heybt on tzu traybn.  Ven mir kumen on in Times Square, shtelt zi op dem oyto.

     “Aroys,” zogt zi.

     “Farvos tustu dos tzu mir?” freg ikh.  “Kenstu nit zayn seykhldik”

     “Du host vey geton mayn shvester.  Du host nit nokhgefolgt di terminen,” zogt Greys.

     “Du host zikh nit gerekhnt mit shvester-libe,” zogt Stefani.  “Es iz sshtarker vi dos velenish nokh a man.”

     “Es tut mir layd,” zog ikh.

     “Tzu shpet,” zogt Greys.  Zi tret aroys fun dem oyto, efnt may tir, un nemt mir

on bay mayne kudlate hor.  “Aroys.”

     Ikh shtey dortn naket in mitn Times Square un heyb on avektzugeyn.  A fotografisher aparat vos iz oyf a gebayde  fokust oyf mir un heybt mir on tzu fotografirn.  In eyn

sekunde, iz mayn bild oyf dem bavustn greysn ekran.  Der oylem sapet un vayzt on mit

di  finger, tzaytvaylik ven ikh gey farbay.  Zey zaynen azoy farnumen mitn kukn oyfn ekran az zey zeen mir nit.  Ikh gey farbay mit di hent farbundn hintern rukn.  Es vayzn zikh di verter “Der naketer man fun Times Square.”  Mayn bild vert aribergeshikt iber der gantzer velt, tzuzamen mit dem titl in greyse reyte oysyes biz vanen andere nayes farnemt mayn plotz.

  

Jennifer Prado writes for independent film in New York City. She has a degree in Fiction Writing from the University of Wisconsin – Madison and has completed coursework at Film and Video Arts in New York City. In addition to English, she writes in Portuguese and Spanish. Her short fiction and music reviews have been published online. She has recently completed her first novel, Love and Sex, and is currently maneuvering the perplexing world of New York agents and publishers. She can be reached at: JenniferPrado@yahoo.com